Placa commemorativa al Bosc dels Amics de  la UPC, 2012. Foto: Jordi Surroca
Placa commemorativa al Bosc dels Amics de la UPC, 2012. Foto: Jordi Surroca

Com s’ha comentat anteriorment, el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat es constitueix l’any 2006 per tal de disposar d’un ens públic que permeti la intervenció coordinada de tots els nivells d’administració al conjunt d’espais del sistema fluvial de la conca del riu Llobregat, dins del tram metropolità i en els entorns urbans i periurbans, tot millorant la qualitat i funcionalitat ambiental dels ecosistemes associats.

Inicialment, el Consorci diposa d’un pressupost de 12 M€, però un cop invertits és l’AMB qui realitza les inversions més importants ja sigui a través del seu Pla d’inversions o captant diferents subvencions autonòmiques i europees. Altres fórmules de finançament que ha explorat l’AMB i que ja han donat resultats tangibles són d’una banda el de la col·laboració público privada, i de l’altra l’establiment de partenariats europeus.

Estratègia de col·laboració amb institucions privades

El 4 de novembre de 2009 es va firmar un conveni de col·laboració amb la Fundació “Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya” mitjançant el qual, al juny de 2011, es va realitzar la plantació de l’anomenat Bosc dels amics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al municipi de Cornellà de Llobregat. Aquest singular espai s’ha finançat a través d’una aportació de la mencionada Fundació per un import de 60.000 € en el que representa un bon exemple de col·laboració público privada.

El mes de març de 2012, el Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat (el Consorci), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Societat General d'Aigües de Barcelona (Grup AGBAR) van subscriure un conveni de col·laboració mitjançant el qual AGBAR realitzarà una aportació anual de 80.000€ pel desenvolupament de diferents programes i actuacions a l'àmbit del Parc Riu Llobregat. Aquestes actuacions, seran planificades i gestionades pel Consorci.

Seguint aquesta línia d’establir col·laboracions público privades, s’han mantingut contactes amb diferents empreses, entitats i altres institucions interessades en l’espai fluvial per tal de subscriure convenis de col·laboració.

Estratègia d’establiment de partenariats europeus

L’any 2008 la MMAMB es va integrar en un equip constituït por set institucions de cinc països amb l’objectiu de presentar un projecte conjunt al programa INTEREG MED de la Unió Europea. Aquest programa anomenat FREEMED (Fleuves et Rivières Espaces d’Equilibre pour la Mediterranée) estava dotat amb 1.254.360 € pel seu desenvolupament. La participació de l’AMB ha consistit durant el període el 2010-2011 en la realització de diferents actuacions vinculades a la comunicació i a la implementació d’un projecte pilot de senyalització al tram metropolità del Llobregat per un import de 186.731,83 €. El 75 % d’aquesta import s’ha finançat amb fons europeus i el 25 % restant amb recursos de l’AMB.

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.