Un total de 24,5 milions d'euros invertits al tram metropolità del riu Llobregat durant el període 2007-2011
Finançament de les actuacions realitzades en el marc del Consorci 2007-2011
Finançament de les actuacions realitzades en el marc del Consorci 2007-2011

Basant-se en els convenis subscrits entre el Consorci, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de la creació del Consorci l’any 2006 s’han gestionat actuacions per un import superior als 24,5 milions d’euros.

Primer cicle d’actuacions 2007-2009

Les primeres actuacions, es van finançar a través dels 12 milions d’euros que va aportar l’aleshores Ministerio de Medio Ambiente, i que va traspassar a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de actuaciones de mejora y regeneración ambiental del Llobregat, firmat el 14 de desembre de 2006.

Seguidament, el 14 de febrer de 2007, es firma el Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAiH) i l’aleshores Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per al desenvolupament d’actuacions de millora i regeneració ambiental del Llobregat.

Aquest conveni té un pressupost de 12 milions d’euros procedents del conveni MMA - Generalitat de Catalunya que s’ha descrit anteriorment.

Amb aquests 12 M€,  l’AMB, per delegació del Consorci, va realitzar les primeres dues grans actuacions:

1) Projecte executiu de recuperació ambiental de l’espai fluvial del Llobregat a la comarca del Baix Llobregat. Des del Pont del Diable fins la riera de Rubí. Tram 1- Fase 1. (PEC projecte: 5.999.996,7 €)

2) Projecte executiu de recuperació ambiental de l’espai fluvial del Llobregat a la comarca del Baix Llobregat. Des del viaducte de l’AVE aigües amunt de l’ETAP fins el pont de la carretera C-31. Tram 2- Fase 1. (PEC projecte: 5.986.962 €)

 

Segon cicle d’actuacions 2009-2011

La resta d’actuacions realitzades, corresponen al període 2009-2011 i bàsicament s’han finançat amb recursos aportats pel Pla d’Inversió de l’AMB, amb pressupostos de mesures correctores del projecte de la Línia d’Alta Velocitat executada per l’ADIF i amb d’altres aportacions de l’administració local.

Especialment significatives van resultar les aportacions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que la Generalitat va atorgar a l’AMB dins del programa específic de dinamització i equilibri territorial. D’una banda va finançar part del projecte del Tram 1 - Fase 2 (subvenció de 438.000 €) i de l’altra va finançar part del projecte de Tram 2 – Fase 2 (subvenció 650.000€).

Cal mencionar també que a l’AMB va obtenir 543.514,56 € pel cofinançament del Projecte de Tram 1 – Fase 2, a través del tram local del Fons Europeu de Desenvolupament Regional atorgats per la Generalitat de Catalunya.

Finalment, l’AMB també ha obtingut finançament a través d’establir col·laboracions amb altres institucions per presentar un projecte conjunt al programa INTEREG MED de la Unió Europea i de formalitzar un conveni amb la Fundació amics de la UPC. Aquests models de finançament es detallen a l’apartat de col·laboradors d’aquesta web.

En resum, les aportacions realitzades per les diferents institucions que ha permès desenvolupar el conjunt d’actuacions executades en l’àmbit del Consorci i gestionades pels seus serveis tècnics durant tot el període 2007-2011 són les que figuren a la taula i al gràfic que es poden observar en aquesta pàgina. D’altra banda, el llistat de totes les obres executades i finalitzades es pot consultar a l’apartat de projectes executats d’aquesta web.

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.