Disseny i implantació d’elements de senyalització al riu Llobregat
AMB - 04 de maig de 2012
Element de senyalètica situat a Sant Boi de Llobregat. Fotografia: Jordi Surroca
Parc Lúdic Fluvial del riu Llobregat al municipi del Prat de Llobregat
AMB - 09 de maig de 2011
Recuperació social i ambiental de l'espai fluvial del Llobregat. Tram1
AMB - 15 d'abril de 2011
Recuperació social i ambiental de l'espai fluvial del Llobregat. Tram2
AMB - 25 de febrer de 2011
Projecte de Torre Mirador al meandre de Sant Joan Despí
AMB - 13 de febrer de 2009
Camí provisional d'accés al riu Llobregat des de Bellvitge
AMB - 07 de setembre de 2011
Bosc del Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya
AMB - 22 de febrer de 2012

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.