El parc és un espai públic situat en un entorn natural i d’alta freqüentació, que requereix utilitzar-lo amb comportaments i actituds cíviques que afavoreixin el seu bon ús, la convivència, l’ordre i la neteja.

El parc ofereix espais i oportunitats per a la pràctica de tota mena d’activitats de lleure, esportives i de relació social.  Així mateix, és un lloc de trobada entre la natura i les persones. Respecteu la fauna i la vegetació, els hàbitats naturals i els seus comportaments.

Totes les activitats que s’hi realitzin han de respectar la integritat del parc i la dels seus elements, així com garantir l’equilibri dels drets d’ús de totes les persones.

Podeu visitar el parc en qualsevol època de l’any, però, la primavera i la tardor són èpoques especialment actives per a la fauna i flora que hi podeu trobar. És interessant fer la visita en èpoques de l’any diferents i comparar el que s’hi veu. Durant l’estiu i al bell mig de l’hivern hi poden haver temperatures extremes, de molta calor o de fred i humitat. Abans de cada visita informeu-vos de quines seran de les condicions atmosfèriques previstes.

Heu de tenir en compte que no està permès banyar-se ni agafar aigua del riu. Tampoc és permès fer-hi foc ni recol•lectar o destruir vegetació o pertorbar les espècies animals presents al parc.

No respectar els camins establerts, circular fora d’aquests i obrir-ne de nous posa en perill la integritat de l’espai. Sigueu respectuosos amb la conservació de tots els indrets i amb la neteja dels camins i les àrees de lleure.

Si veniu al parc amb les vostres mascotes heu de fer-vos responsables de netejar les seves deixalles i tenir cura que no molestin ni intimidin als altres usuaris.

Heu de tenir precaució en transitar per àrees que tinguin obres en curs, equips de treball i vehicles o maquinàries en funcionament. Respecteu les senyalitzacions, els rètols d’obra i les cintes de prohibició d’entrada.

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.